Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

ceenes
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7899 1087
ceenes
ceenes
Reposted fromhalucynowa halucynowa viazupson zupson
ceenes
9264 20eb 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazupson zupson
ceenes
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaSapereAude SapereAude
ceenes
Reposted fromFlau Flau viazupson zupson
ceenes
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaSapereAude SapereAude
7555 b477 500

heyfunniest:

my life in a picture

Reposted fromarkaron arkaron viazupson zupson
ceenes
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
ceenes
3374 36b6 500
Reposted fromviren viren viapocalujmnie pocalujmnie
1085 f652
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazupson zupson
ceenes
ceenes
1868 170e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapocalujmnie pocalujmnie
ceenes
0326 7322
7067 d2d3 500
Reposted fromtwice twice viazupson zupson
ceenes
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ceenes
Reposted fromFlau Flau viaSapereAude SapereAude
ceenes
ceenes
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSapereAude SapereAude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...