Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ceenes

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
ceenes
8963 7d4c

June 29 2015

ceenes
3973 6be2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ceenes
5223 31bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ceenes
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ceenes
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

June 28 2015

ceenes
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 22 2015

ceenes
Neutrality does not mean ignoring something. It means a decision not to do anything
— Raul Hilberg - http://www.logosjournal.com/issue_6.1-2/hilberg.htm
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viacytaty cytaty
ceenes
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viacytaty cytaty
ceenes
3113 4094
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
ceenes
7250 3343
Reposted frompoppyseed poppyseed viaprzegrany przegrany
ceenes
Wiktor: - Wiesz, co mi przypomina moje życie? - No? - Kostkę lodu rzuconą na rozpaloną blachę pieca; topnieje na moich oczach, a ja nic nie mogę zrobić.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
0656 7de5
Reposted fromLittleJack LittleJack viaknifeinheart knifeinheart
ceenes
ceenes

lemondifficult:

Applying for jobs is starting to feel a lot like

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ceenes

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
ceenes
- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viacytaty cytaty
ceenes
6444 6578 500
Milion małych kawałków - James Frey.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
ceenes
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl