Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

ceenes
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viadzony dzony
ceenes
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty
ceenes
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viadzony dzony
ceenes
ceenes
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viadzony dzony
ceenes
8056 215e 500
Reposted fromfungi fungi viadzony dzony
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

ceenes
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
ceenes
Na pierwszy rzut oka nie widać, że Cię kocham
— Luxtorpeda
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
ceenes
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
ceenes
9901 aff2 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty
ceenes
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty
ceenes
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaskraweksiebie skraweksiebie
ceenes
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viaskraweksiebie skraweksiebie
ceenes
ceenes
3891 e5f1 500
Reposted fromkjuik kjuik viadzony dzony

July 09 2015

ceenes

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
ceenes
8963 7d4c

June 29 2015

ceenes
3973 6be2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl